Komunalno Ozalj d.o.o.

Kako do priključka na odvodnju

Priključak na sustav javne odvodnje izvodi se na zahtjev vlasnika nekretnine. Uz zahtjev za priključenje vlasnik nekretnine prilaže:

 

1. Pravomoćnu Građevinsku dozvolu / Rješenje o odobrenju za građenje / Potvrdu glavnog projekta

 

Ako je nekretnina izgrađena prije 15.02.1968. godine umjesto Građevinske dozvole / Rješenja o odobrenju za građenje / Potvrde glavnog projekta prilaže se isprava (uvjerenje, izjava i dr.) kojom se dokazuje da je nekretnina izgrađena prije 15.02.1968. godine. Potrebna isprava može biti:

- Uvjerenje Područnog ureda za katastar da su na predmetnoj čestici evidentirane građevine prije 15.02.1968. godine, ili

- Izjava vlasnika i dva svjedoka da je građevina izgrađena prije 15.02.1968. godine; izjava mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika, a možete ju preuzeti ovdje.

 

2. Dokaz o pravu vlasništva

 

Dokaz o pravu vlasništva potrebno je priložiti ako Građevinska dozvola / Rješenje o odobrenju za građenje / Potvrda glavnog projekta ne glasi na podnositelja zahtjeva.

Dokazom o pravu vlasništva smatra se zemljišno - knjižni izvadak, sva dokumentacija koja dokazuje neprekinuti zemljišno - knjižni slijed vlasništva (npr. zemljišno - knjižni izvadak i kupoprodajni ili darovni ugovor i sl.), ili sudska odluka o priznanju vanknjižnog vlasništva (najčešće pravomoćno rješenje o nasljeđivanju).

 

3. Suglasnost za priključenje na sustav javne odvodnje

 

Suglasnost za priključenje na sustav javne odvodnje izdaje Vam jedinica lokalne samouprave na čijem se području namjerava izvesti priključenje na sustav javne odvodnje.

 

Ako zahtjevu bude potrebno priložiti bilo kakvu dodatnu dokumentaciju, podnositelj zahtjeva biti će o tome naknadno obaviješten.

 

Zahtjev za priključenje na sustav javne odvodnje podnosi se osobno u tvrtki Komunalno Ozalj d.o.o. Ozalj, Kolodvorska 29, tehničkom direktoru..

 

Nakon dostave dokumentacije, vrši se uviđaj za priključenje na terenu, te se na osnovu utvrđenih podataka radi troškovnik za priključenje koji se dostavlja podnositelju zahtjeva.


Cijena priključka je specifična za svaki pojedini priključak, a ovisi o profilu cjevovoda na koji se vrši priključenje, te profilu i dužini priključnog cjevovoda. Zemljane i betonske radove može investitor izvesti u vlastitoj režiji, a njihovo izvođenje može povjeriti i Komunalnom Ozalj d.o.o..


Plaćanje može biti 100% avans ili na 4 rate (1. rata 50% iznosa utvrđenog troškovnikom, a razlika na 3 jednake mjesečne rate).


Rok izvođenja priključka je 15 - 30 dana od dana uplate avansa ili prve rate, uz uvjet da je dostavljena potrebna dokumentacija.


ZA SVE GORE NAVEDENO JAVITI SE U TEHNIČKU SLUŽBU KOMUNALNOG OZALJ d.o.o.

 

OBRAZAC - PRIKLJUČAK NA ODVODNJU u pdf obliku možete skinuti na svoje računalo klikom na link