Komunalno Ozalj d.o.o.

Zahtjev za promjenom vlasnika ili korisnika vodovodnog priklju?ka

Na?in predaje zahtjeva:

 

Vlasnik objekta podnosi pisani zahtjev za promjenom podataka o vlasniku ili korisniku vodovodnog priklju?ka, kako bi ra?uni stizali na to?nog komitenta i to:

osobno na blagajni u UPRAVNOJ ZGRADI DRUŠTVA, Kolodvorska 29, OZALJ
RADNO VRIJEME: svaki radni dan 07,00 - 15,00 sati (pauza 10,00 - 10,30 sati) ili

poštom na adresu KOMUNALNO OZALJ d.o.o., Kolodvorska 29, 47280 Ozalj.

 

Uz zahtjev za promjenu vlasnika / korisnika prilaže se:


VLASNIK GRA?EVINE:

dokaz o vlasništvu gra?evine ili posebnog dijela gra?evine (izvadak iz zemljišne knjige, ugovor o kupoprodaji, darovni ugovor, ugovor o zamjeni nekretnina, rješenje o naslje?ivanju i sl.);

 

KORISNIK GRA?EVINE:

dokaz o korištenju gra?evine (ugovor o najmu i sl.);

 

PRAVNA OSOBA:

rješenje o registraciji kod Trgova?kog suda.

Uz dokumente je potrebno priložiti akontacijsku uplatnicu zbog utvr?ivanja šifre kupca i potrebno je podmiriti sve eventualno zaostale obaveze.


Trajanje procesa za obradu zahtjeva: ODMAH


Troškovi zatražene usluge: NE NAPLA?UJE SE

 

DOKUMENTACIJA: Zahtjev za promjenu vlasnika ili korisnika vodovodnog priklju?ka

 

 

Zahtjev za promjenom vlasnika ili korisnika možete u pdf obliku možete skinuti klikom na link.