Komunalno Ozalj d.o.o.

Sukob interesa

Temeljem ?lanka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) naru?itelj Komunalno Ozalj d.o.o. Ozalj, Kolodvorska 29, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijede?im gospodarskim subjektima:


- AQUAESTIL PLUS d.o.o. Zagreb, Ulica grada Mainza 17
- AUTOMEHANIKA BU?AN, Žakanje, Pravutina 6
- BRUNIRANJE METALA ,Ozalj, Podgraj 10/f